Tuesday , February 25 2020
Latest Updates
Home / Movie / Short Movie / Sasu No Tras Sanskari vahu | Gujarati Short Film | RD dhamal Presents

Sasu No Tras Sanskari vahu | Gujarati Short Film | RD dhamal Presents

Sanskari Vahu Ne Sasu No Tras | Gujarati Short Film | RD dhamal Presents
Artist : Riya Somani, Mayurbapa, Nikita Patel, Minaben Sharma, Chandresh Lalkiya
Writer : Keshav Sindhav
Music : Sargam jetpur
Makeup : Jaguben Gandhi
Camera : Jitesh Prajapati & Vijay Patel
Director & Edited By Jitesh Prajapati

Check Also

બ્લેકમેઇલ || Blackmail II Gujarati Short Film II Gujarati Natak Family Drama

Title :- બ્લેકમેઇલ || Blackmail The Best Family Drama Gujarati Play Gujarati Short film Artists …