Sunday , July 5 2020
Latest Updates
Home / Movie / Short Movie / Jidi Dikri જીદી દિકરી ભાગ-૧ | Gujrati Short Film | Studio Hardik

Jidi Dikri જીદી દિકરી ભાગ-૧ | Gujrati Short Film | Studio Hardik

Titel :- જીદી દિકરી ભાગ-૧
LIKE+SHARE+COMMENT+SUBSCRIBE
Cast :-
Radhi Patel
Siya Mistry
Bharti Thakkar
Producer :-
Mukesh Budheliya
Writer :-
Karamshi Gamara
Dop :-
Lalji (Khara)
Editor :-
Bipin Gabani
Label :- Studio Hardik
#Gujratishortfilm
#Studio_Hardik

Check Also

કમૅ ને આધીન ॥ Karm Ne Adhin ॥ Gujarati Short Film 2020 ॥ Gujarati Natak Gujarati Picture KP Gujarati

Title :- કમૅ ને આધીન ॥ Karm Ne Adhin ॥ Gujarati Short Film ॥ #FAMILY_STORY …