Saturday , July 4 2020
Latest Updates
Home / Movie / Short Movie / લગન પેલા નું લફરું ॥ Lagan pela nu Lafru ॥ Gujarati natak ॥ Gujarati Short Film 2020 ॥ CK Gujarati

લગન પેલા નું લફરું ॥ Lagan pela nu Lafru ॥ Gujarati natak ॥ Gujarati Short Film 2020 ॥ CK Gujarati

Title :- લગન પેલા નું લફરું ॥ Lagan pela nu Lafru ॥ Gujarati natak ॥ Gujarati Short Film 2020 ॥ CK Gujarati
LIKE + SHARE + COMMENT + SUBSCRIBE

Artists:
Bhartiben Thakkar
Aditya Gondaliya
Raj Vaghela
Payal Borisagar
BHUPATBHAI
Bhumika Rakhonde

Producer / Kamal Patel / Dipak Parajapati
Director / Raj Vaghela Aditya Gondliya

Label : KP Gujarati Studio
Copyright : CP Gujarati Studio

……..Special Thanks……..
Colors Studio KP & KP Gujarati Studio
KP Grup

……..Thanks for watching…….

Check Also

કમૅ ને આધીન ॥ Karm Ne Adhin ॥ Gujarati Short Film 2020 ॥ Gujarati Natak Gujarati Picture KP Gujarati

Title :- કમૅ ને આધીન ॥ Karm Ne Adhin ॥ Gujarati Short Film ॥ #FAMILY_STORY …